Welkom

Wie is Loeve Schoonhouders?

Loeve Schoonhouders is een schoonmaakbedrijf dat verfrissend anders is en ruime ervaring heeft in schoonmaak en dienstverlening. De organisatie van Loeve Schoonhouders is toegankelijk, offertes zijn inzichtelijk, afspraken betrouwbaar en prestatie meetbaar. Een flexibele organisatie met korte communicatielijnen en duidelijke verantwoordelijkheden. Dit stelt ons in staat om snel in te spelen op uw wensen. Loeve Schoonhouders is landelijk actief en verzorgt al het denkbare schoonmaakwerk, zowel in- als exterieur.

Onze unieke manier van werken.

Loeve Schoonhouders Heeft een eigen verfrissende en uniek manier van werken. Door onze unieke werkprogramma’s en een strikte scheiding van dagelijks schoonmaakonderhoud en periodiek schoonmaakonderhoud. kan de schoonmaakmedewerker op een efficiëntere manier werken en is de kwaliteit  en continuïteit gegarandeerd.

Alle klanten van Loeve Schoonhouders werken volgens deze methode. Hierdoor zijn alle schoonmaakmedewerker op de hoogte van de systematiek en kunnen zij daardoor snel en efficiënt worden ingezet op andere locaties  zonder uitgebreide instructie.

Loeve Schoonhouders is landelijk actief en verzorgt al het denkbare schoonmaakwerk,zowel in- als exterieur. Waaronder:

  • schoonmaakonderhoud
  • portiekonderhoud
  • vloeronderhoud
  • glasbewassing
  • ongedierte bestrijding
  • tuinonderhoud
  • overige diensten

Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar voor u klaar.

Onze medewerkers.

Onze medewerkers zijn ons kapitaal en het visitekaartje van onze organisatie. En daarom zijn wij er ons van bewust in de schoonmaakmedewerker te investeren .

Dit betekent:

• Stimuleren van de ontwikkeling van medewerkers door een uitgebreid opleidingsprogramma en loopbaanbegeleiding;
• Veel aandacht voor de individuele medewerker;
• Menselijke waarden en normen staan voorop;
• Communicatie, gericht op informatievoorziening en uitwisselen van ideeën zodat medewerkers van elkaar leren;
• Jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek waarvan de resultaten worden omgezet in nieuw beleid.

Voor stabiliteit van onze dienstverlening is een constant personeelsbestand een vereiste. Mede door onze goede selectieprocedures hebben wij weinig verloop, wat de continuïteit en daarmee de schoonmaakkwaliteit bevordert. Daarnaast zijn wij bij Loeve Schoonhouders  trots op het lage ziekteverzuim binnen onze organisatie. Dit is onder andere te danken aan ons verzuim- en reïntegratiebeleid en de betrokkenheid van onze leiding bij hun medewekers.

Kwaliteitsborging.

Werkvoorbereiding is de hoofdzaak, daarom wordt daar de grootste zorg aan besteedt. In deze werkvoorbereiding wordt zorg gedragen voor een gedegen planning, gebouwrouting, instructie en werkprogramma’s waardoor bij aanvang van de werkzaamheden dit zonder problemen kan verlopen.

Tijdens de beginperiode vindt er extra begeleiding plaats. Hierdoor zijn wij in staat in een korte periode het gewenste resultaat te bereiken. Voor het realiseren van een goede schoonmaakkwaliteit en het flexibel inspelen op de schoonmaakbehoefte, is overleg tussen uw organisatie en Loeve Schoonhouders van essentieel belang.

De kwaliteitsmanager bespreekt iedere 4 weken met u onze dienstverlening en stelt hierbij het evaluatierapport op. Een belangrijk hulp stuk hierbij is het VSR/DKS systeem. Door gebruik te maken van het VSR - kwaliteitsmeetsysteem aangevuld door het DKS - systeem (dagelijks controle systeem)is het mogelijk de kwaliteit te beheersen en te corrigeren.

Structureel overleg en gespreksonderwerpen
Om de dienstverlening nauwgezet te volgen  zijn vaste overlegmomenten van groot belang. Loeve Schoonhouders hanteert een aantal vaste overlegfrequenties waarbij diverse onderwerpen aan bod komen. In overleg met u  kunnen de frequentie en de inhoud van de gesprekken wijzigen. Wij stellen voor de volgende communicatiestructuur te hanteren:

 

 

Frequentie

 

 

 

Gesprekspartner

 

 

 

Gespreksonderwerp

 

 

Dagelijks

 

 

 

Loeve Schoonhouders en

 

 

 

schoonmaakkwaliteit

 

 

 

 

 

 

uw contactpersoon

 

 

 

aandachtspunten (kwaliteit)

 

 

 

 

 

(via logboek)

 

 

 

 

voortgang extra werkzaamheden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wijziging/verbouwingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geconstateerde technische gebreken

 

 

wekelijks

 

 

 

Loeve Schoonhouders

 

 

 

schoonmaakkwaliteit

 

 

(in opstartfase)

 

 

objectleiding en uw

 

 

 

aandachtspunten (kwaliteit)

 

 

 

 

 

contactpersoon

 

 

 

evaluatie voortgang te nemen acties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en eventuele aanvullende maatregelen

 

 

4 wekelijks

 

 

 

Loeve Schoonhouders

 

 

 

evaluatierapportage met

 

 

 

 

 

 

kwaliteitsmanager en uw

 

 

 

evaluatieformulier

 

 

 

 

 

 

contactpersoon

 

 

 

 

 

 

 

 

Halfjaarlijks

 

 

 

Loeve Schoonhouders

 

 

 

evaluatie afgesproken doelstellingen

 

 

 

 

 

eindverantwoordelijke en

 

 

 

evaluatie kwaliteitsniveau

 

 

 

 

 

uw eindverantwoordelijke

 

 

innovatie

 

 

 

 

 

 

 

voor het schoonmaak-

 

 

 

contractzaken

 

 

 

 

 

 

onderhoud

 

 

 

 

actualisering bestek

 

 

Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

De code Verantwoordelijk Marktgedrag is opgesteld door een breed samengestelde commissie en moet leiden tot verantwoordelijk marktgedrag op basis van duurzame marktverhoudingen in de schoonmaakmarkt. De code is uniek, verstrekkend en toonaangevend, en opgesteld door een commissie, waarin zowel de verschillende marktpartijen als vakorganisaties en deskundigen zijn vertegenwoordigd.

Bekijk onze "code verantwoordelijk marktgedrag"