15 02 2013

Loeve ontvangt OSB Keurmerk

Het OSB-Keurmerk is een feit!

Dit keurmerk brengt de kwaliteit en betrouwbaarheid van schoonmaak- en glazenwasserbedrijven in beeld.
De leden van OSB (branchevereniging van schoonmaakbedrijven) hebben hier in 2012 flink in geïnvesteerd.
In totaal zijn ruim 250 bedrijven vanaf 1 januari 2013 in het bezit van het OSB-Keurmerk.

Bij OSB-Keurmerk bedrijven zijn opdrachtgevers ervan verzekerd dat zij brede vakkennis hebben,
de administratie op orde hebben, belasting en premies betalen, eerlijk zaken doen en over de juiste verzekeringen beschikken.
Bedrijven worden jaarlijks gecontroleerd of zij nog steeds voldoen aan de eisen van het OSB-Keurmerk.
Aan de introductie van het keurmerk is door de brancheorganisatie en de leden afgelopen twee jaar gewerkt.
Op www.osb.nl is te zien welke bedrijven het OSB-Keurmerk mogen voeren.