20 12 2011

Afbreken CAO niet in het belang van 150.000 schoonmakers

 

Onderhandelingen afgebroken

Afbreken CAO niet in het belang van 150.000 schoonmakers

CAO-onderhandelingen schoonmaak afgebroken door onrealistische houding FNV

De CAO-onderhandelingen in de schoonmaakbranche zijn afgebroken door de werkgevers. OSB is zeer teleurgesteld in de onrealistische houding van de vakbond FNV Bondgenoten. Deze overvraagt met een onhaalbaar uitgebreid eisenpakket van 12% verhoging van 200 miljoen euro. OSB heeft een voorstel voor een totaalpakket van 3%. Daarin veel aandacht voor een duurzaam arbeidsvoorwaardenpakket, met kwalitatieve onderwerpen als opleiding, inzetbaarheid van medewerkers en pensioen.

OSB heeft tijdens de onderhandelingen een trendbreuk willen introduceren door de dialoog aan te gaan in het belang van haar 150.000 medewerkers. Dit vanuit de overtuiging dat je alleen met elkaar door deze economisch moeilijke tijden moet komen in het belang van de totale branche en met respect voor al je werknemers. Dit is ook in lijn met de manier waarop samen met o.a de vakbonden de Code Verantwoordelijk Marktgedrag tot stand is gekomen.

Significant voorstel
OSB heeft geprobeerd bij deze CAO-onderhandelingen een constructieve trend neer te zetten. Daarom heeft zij ook vroegtijdig haar nek uitgestoken met een totaal voorstel van maar liefst 3%. Dit komt neer op een investering van zo'n 50 miljoen euro. Opmerkelijk in een tijd van economische crisis, krimpende markt en forse bezuinigingen. In het voorstel werd zekerheid geboden voor de schoonmakers door een marktconform loon te koppelen aan gemiddelde contractloonontwikkeling. Recent onderzoek laat ook zien dat de schoonmaakbranche een stevig loongebouw heeft. De minimumsalarissen zijn significant hoger dan een aantal vergelijkbare branches en de hoge salarissen minder. Hierdoor ontstaat een eerlijke beloning in een van de grootste parttime sectoren van ons land (80% deeltijd). Daarnaast wilde OSB met het voorgestelde pakket investeren in een duurzaam arbeidsvoorwaardenpakket, waarin werd ingegaan op de inzetbaarheid van haar medewerkers en opleidingen. Tenslotte wilde zij haar verantwoordelijkheid nemen in relatie tot het pensioen. Vakbonden houden vast aan onmogelijk uitgebreid eisenpakket en doen daarmee de schoonmakers tekort. Een gemiste kans om samen een sterke en aantrekkelijke branche te bouwen.

Anton Witte, 1e onderhandelaar OSB. "We zijn zeer teleurgesteld in de onrealistische houding van de vakbond FNV. Wij wilden samen met elkaar de uitdaging van de huidige moeilijke tijden aangaan. Blijkbaar wil de vakbond vasthouden aan de oude manier van onderhandelen. Tegen elkaar in plaats van met elkaar. Dit is onrealistisch en zeker niet in het belang van onze 150.000 schoonmakers. Zij verdienen een goede CAO en respect voor het belangrijke werk dat zij in onze maatschappij doen. Wij hopen dat in de toekomstige FNV meer plaats is voor realisme en dialoog."